НА ВНИМАНИЕТО НА:

 Живущите и собствениците на имоти в с.Звездица, общ.Варна

 ОТНОСНО:

Предложение за промяна в именуване на обекти от общинско значение –  УЛИЦИ

На основание чл.2, чл.3 и чл.6 от Наредба за “Именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на община Варна“  в Кметство Звездица е постъпила молба с рег.№РД23011366ЗВЦ/01.06.2023г. от собственици на имоти в с.Звездица, общ.Варна с предложение за  именуване на новообразувани улици, както следва:

  • от о.т.364, през о.т.510, до о.т.508 и през о.т. 509 до о.т.518 с името „ЛИРА“
  • от о.т.487, през о.т.488, 489 и 516 до о.т.517 с името „ПЛЕЯДИ“

За повече информация тук или в сградата на Кметство Звездица.