Промяна в приемните часове на км.Звездица: 

Административни услуги:

Всеки работен ден

от 8:30 до 17:00 ч.

Устройство на територията:

Вторник и четвъртък

от 9:00 до 12:00 ч.