Обществени институции

 • Кметство

 • Читалище „Димо Цонков”
  тел: 052 379 679
  работно време: понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 часа

 • Детска градина

 • Здравна служба

 • Пощенска станция – Звездица
  тел: 052 379 672
  работно време: понеделник до петък – от 9:00 до 12:00 часа