ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СЕЛО ЗВЕЗДИЦА

Обществени институции

  • Кметство

  • Читалище “Димо Цонков”
    тел: 052 379 679
    работно време: понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 часа

  • Детска градина

  • Здравна служба

  • Пощенска станция – Звездица
    тел: 052 379 672
    работно време: понеделник до петък – от 9:00 до 12:00 часа