ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТСТВО  ЗВЕЗДИЦА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ,

ЧЕ В ПЕРИОДА ОТ 15.09.18 г. ДО 16.09.18 г. ВСЯКО ЕДНО ДОМАКИНСТВО МОЖЕ ДА ИЗКАРА ПРЕД ДОМА СИ ЕДИН БРОЙ НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ИЛИ МЕБЕЛИ, КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ИЗВОЗЕНИ НА 17.09.2018 г.