1. Издаване на разрешение за до 5 дървета и до 1 дка лози (9237)

2. Издаване на удостоверение за притежаване на куче. (9218)