СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВАРНА, община ВАРНА
населено място С.ЗВЕЗДИЦА, кметство ……….., секция № 386
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДРА ЯНЧЕВА КИРЯКОВА
АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ РАДУШЕВ
БОРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА РАДУШЕВА
ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
ГАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ЖИВКОВ КРЪСТЕВ
ДЕНИСЛАВА ЯВОРОВА ВЕЛЕВА
ДОБРОМИРА ГЕОРГИЕВА КАЛЧЕВА
ЖИВКО КРЪСТЕВ КАЛЧЕВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КАМБУРОВ
КРАСИНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
КРЕМЕНА ЗЛАТКОВА КИРГИАФИНИ
МИНКА СТОЯНОВА ТИХАНОВА
САВИНА ДИМИТРОВА САВОВА
СИМОНКО МИРЧЕВ СИМЕОНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ