ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СЕЛО ЗВЕЗДИЦА

 

Име
Институция
Длъжност
Телефон
Адрес
E-Mail
Станислава Христова кметство кмет (052) 820 662 ул. “Феникс” 59 km_zvezdica@mail.bg
Джени  Нейкова кметство старши експерт
административно обслужване
тел: (052) 820 793
факс:
(052) 820 741
ул. “Феникс” 59 km_zvezdica@mail.bg
Боряна Йорданова кметство ст. специалист
“Административни услуги”
(052) 820 793 ул. “Феникс” 59 km_zvezdica@mail.bg
кметство геодезист (052) 820 793 ул. “Феникс” 59 km_zvezdica@mail.bg
кметство еколог (052) 820 793 ул. “Феникс” 59 km_zvezdica@mail.bg