Електронна поща:
km.zvezditsa@gmail.com

 

Име:
Длъжност:
Телефон:
Приемно време:
Станислава Христова Кмет 052 / 820 662 вторник:
10:00 до 12:00
14:00 до 16:00
Боряна Йорданова Старши експерт

Административни услуги

052 / 820 793
Светлана Пенчева Младши експерт

Гражданско състояние

052 / 820 793
Надежда Иванова – Фотева Главен експерт

Административно обслужване

052 / 820 793
арх. Цвета Жекова Главен експерт

Участъков архитект

052 / 820 793 понеделник и четвъртък:
10:00 до 12:00
Андрей Иванов Старши специалист

Участъков техник

052 / 820 793 понеделник и четвъртък:
8:30. до 10:00
Станко Петков Старши инспектор

Екологичен контрол

052 / 820 662  

 

 

ВАЖНО!

Заплащането на административни услуги може да се извършва по банков път, с дебитна/кредитна карта и на каса в Кметство Звездица.

За преводи по банков път, моля използвайте следната банкова сметка:
IBAN: BG55CECB97903124129700
BIC: CECBBGSF

 

Обществени институции:

  • Кметство  –  052 820662
  • Народно читалище „Димо Цонков” – 052 379 679
  • Детска градина „Зорница“ – 052 379  847
  • Пощенска станция  – 052 379 672