Електронна поща:
km.zvezditsa@gmail.com

 

Име
Длъжност
Телефон
Приемно време
Станислава Христова Кмет 052 / 820 662 вторник:
10:00 до 12:00
14:00 до 16:00
Боряна Йорданова Старши експерт „Административни услуги“ 052 / 820 793
Светлана Пенчева Младши експерт „Гражданско състояние“ 052 / 820 793
арх. Цвета Жекова Главен експерт „Участъков архитект“ 052 / 820 793 понеделник и четвъртък:
10:00 до 12:00
Надежда Фотева-Иванова Старши Инспектор „Екологичен контрол“ 052 / 820 793
Андрей Иванов Старши специалист „Участъков техник“ 052 / 820 793 понеделник и четвъртък:
8:30. до 10:00

 

ВАЖНО!

Заплащането на административни услуги може да се извършва по банков път, с дебитна/кредитна карта и на каса в Кметство Звездица.

За преводи по банков път, моля използвайте следната банкова сметка:
IBAN: BG55CECB97903124129700
BIC: CECBBGSF