• Бабинден
  • Празникът Трифон Зарезан
  • Кукери
  • Лазаруване
  • Седмица на гората
  • Ден на детето
  • Обичаят Еньовден
  • Велокритериум
  • Празник на селото и на храм ”Св. Иван Рилски”
  • Ден на народните будители
  • Коледуване