• Празници на селото и на храм ”Св. Иван Рилски”.
  Провеждат се в седмицата около празника на Св. Иван Рилски. (подробно…


 • Бабин ден е един от най – хубавите български женски празници. (подробно…

 • Празникът Трифон Зарезан
  Празникът на лозари, винари, градинари и кръчмари. (подробно…

 • Обичаят Благовещение
  Обичаят Благовещение е свързан с идването на пролетта (подробно…

 • Обичаят Еньовден
  Пресъздаването на стария български обичай Еньовден (подробно…